Advent

Opinar i dialogar amb l`home contemporani ha sigut la meva passió des de fa aproximadament 60 anys. Pels volts de Nadal vaig començar a pendre'm en serio les ensenyances que acabava de descubrir en la Bíblia. Aleshores llibre prohibit i reduit als estudiosos, ja que la seva lectura era pròpia dels protestants. Al llarg d`aquests [...]